WhiskyLand 威士忌樂園・艾雷重擊單杯品項

WhiskyLand 威士忌樂園・艾雷重擊單杯品項

WhiskyLand 威士忌樂園

台北市大同區民族西路31巷6號
02-25850552

威士忌樂園 艾雷重擊單杯

在這裡可以點得到單杯的艾雷重擊酒款

The Whisky Blues 系列:

⨀ The Whisky Blues No.009, Braes of Glenlivet, 1994, 26yo, Barrel, 51.1%,MasonYin 莓森林 酒標系列 五之四,Cross Whisky Bar 聯名酒款
⨀ The Whisky Blues No.012, Kittenish (不能說的小貓,Secret Highland), 1996, 25yo, Hogshead, 49.5%,施暖暖 小雛菊 酒標系列 三之二,WhiskyLand 聯名酒款

Maltbarn 系列:

⨀ Maltbarn, Aultmore,1997,  23yo, Bourbon, 49.9%
⨀ Maltbarn, Braes of Glenlivet, 1994, 26yo, Bourbon, 50.2%

Le Gus’t 系列:

⨀ Le Gus’t, Mortlach, 1995, 25yo, Sherry Butt, 45.8%, 台灣酒標特別版

客戶包桶系列:

⨀ ISMAN, Blair Athol, 2008, 12yo, Hogshead, 56.7%
⨀ 威士忌樂園, Braveal, 1997, 24yo, Barrel, 52.2%
⨀ 威士忌樂園, Bunnahabhain Staoisha, 2013, 8yo, 1st Fill Barrel, 59%