O’my bar・艾雷重擊單杯品項

O’my bar・艾雷重擊單杯品項

O’my bar

嘉義市西區國華街322-13號
05-2251968

O'my-Bar 艾雷重擊單杯

在這裡可以點得到單杯的艾雷重擊酒款

The Whisky Blues 系列:

⨀ The Whisky Blues No.016, Ledaig, 2005, 15yo, Sherry Butt, 64.7%,貓劍客 酒標系列 ​ 四之三(專為中秋挑選的煙燻雪莉風味)

The Whisky Jury 系列:

⨀ The Whisky Jury, Linkwood, 1988, 33yo, Refill Hogshead, 47.5%​ ⇨ WhiskyNotes: 90分​